Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 
1. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ. sorumlu değildir. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
2. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
 

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

 
2.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 
2.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.
 
2.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 
3. Bunlardanistiyorum.com üzerinde ÜYE’lere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden Bunlardanistiyorum.com sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez.
 
4. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ. işbu Bunlardanistiyorum.com ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Bunlardanistiyorum.com’da yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Bunlardanistiyorum.com’un kullanımı ya da Bunlardanistiyorum.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 
5. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ.’nin kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Bunlardanistiyorum.com’ da belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Fizy İletişim A.Ş.’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 
6. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ., Kullanım Şartları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
 
7. Bunlardanistiyorum.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Bunlardanistiyorum.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 
 
8.Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır
 
9. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Bunlardanistiyorum.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 
10. Bunlardanistiyorum.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Bunlardanistiyorum.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Bunlardanistiyorum.com sorumlu tutulamaz. 
 
11. Üye, Bunlardanistiyorum.com kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 
 
12. Bunlardanistiyorum.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 
13. ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Bunlardanistiyorum.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Bunlardanistiyorum.com, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir. 
 
 
14. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ., Bunlardanistiyorum.com’un tasarımı ile Bunlardanistiyorum.com’daki tüm bilgi, fotoğraf, BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ markası ve diğer markalar, Bunlardanistiyorum.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Bunlardanistiyorum.com’da yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Bunlardanistiyorum.com’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Fizy İletişim A.Ş.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 
15. Kullanıcıların Bunlardanistiyorum.com’u kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
16. Kullanıcılar, Bunlardanistiyorum.com üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.
 
17. Kullanıcılar Bunlardanistiyorum.com üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.
 
18. Kullanıcılar Bunlardanistiyorum.com üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.
 
19. İşbu Kullanım Şartları’nda belirlenen ve BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ hesabının gerek BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ ‘nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, Bunlardanistiyorum.com’da yer alan “Arkadaşını Davet Et” uygulaması, spam gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kupon veya puanları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ nin bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
 
20. Bunlardanistiyorum.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Bunlardanistiyorum.com’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 
 
21. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 
 
22. Yine Bunlardanistiyorum.com’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Bunlardanistiyorum.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
23. Kullanıcılar BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ.’ye ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Bunlardanistiyorum.com’ta yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.
 
BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ (Bunlardanistiyorum.com) web sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ.’ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287’ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı, BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ. tarafından beyan ve işbu BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ.(Bunlardanistiyorum.com) web sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
 
BUNLARDAN İSTİYORUM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİC LTD ŞTİ dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Bunlardanistiyorum.com’a her girişte Kullanım Şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.